Foto: 9ice Pelu Lanre Teriba Josin Ni CCC Genesis Model International Church

image

Abolore Akande ti asi ma n pe ni 9ice ni ari pelu Olorin emi ni, Lanre Teriba ninu ijo mimo ti Kristi lati orun wa CCC Genesis Model International Church ti won fi Ohun won gbe Olorun ga.

9ice wa si inu Ijo Naa lati darapo mo Awon Omo Olorun fun Idupe. Ewo Awon aworan ….imageimageimage image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s