E Kabo si Inu Osu OWḖwḖ (September)

image

 

Ama ti tun Bo sinu Osu Ber Ber Ber! Bi won se ma n so bee. Ekaabo sinu Osu Owewe, Osu alarubarika, Osu Ibukun,, Osu Ayo. E se binu pe, a Ko se dede ni Ori Yoruba Blog yii, sugbon mo pinnu lati ma mu IROYIN olokan o Joan wa fun yii lati Osu yii lo. Pye.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s