About

iroyinpye

Bio: Mo je akoroyin ati akaroyin Lori ero amuhundun gbemu (FM RAdio) ati Oju Ero mohunmaworan (TV) ati wipe, mo je eni ti o am gbe Asa Ike Yoruba ga nipa gig be Awoniyi ise Awoniyi observe onitiata jade.

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s